محرومیت علیرضا بیرانوند از پرسپولیس تغییر دروازه تیم ملی روسیه ۲۰۱۸

محرومیت علیرضا بیرانوند

محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس

علیرضا بیرانوند که یک بار در مدتی قبل تر با صحبت های ناپسند در مقابل هواداران خودش را در موقعیت نامناسبی قرار می دهد ؛ این بار نیز برای بار دوم با صحبت نسنجیده در مقابل هواداران ، برای خود حاشیه های تازه ای درست کرد. در زمانی که همه بازیکنان دوست دارند بدون حاشیه به بازی در تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ برسند ، چرا بیرانوند چنین می کند ؟

محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس

علیرضا بیرانوند که پس از بازی با سایپا اعلام کرد از پرسپولیس در نیم فصل جدا می شود؛ موج جدیدی از انتقادات را از سوی هواداران متحمل شد و پس از آن باید منتظر واکنش برانکو و باشگاه پرسپولیس هم باشد. علیرضا بیرانوند در مورد جداییش از پرسپولیس گفت : من باید به خودم فکر کنم و برای خدمت سربازی از پرسپولیس جدا شوم.

محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس

برانکو که در این حاشیه سازی ها کوتاه نمیاید و نظم و انضباط برای او اهمیت بالایی دارد و کی روش هم در تیم ملی فوتبال ابایی از ایجاد تغییرات ندارد. علیرضا بیرانوند در حال حاضر وضعیت نامناسبی دارد و در صورت محرومیت وی از حضور در دیدار‌های لیگ برتر فوتبال شاید کی روش در مورد شماره یک تیم ملی فوتبال تصمیم دیگری بگیرد.

محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس

علیرضا بیرانوند و محرومیت از پرسپولیس

محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس

آیا علیرضا بیرانوند به تیم ملی در جام جهانی روسیه ۲۰۱۸ می رود ؟

محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس محرومیت بیرانوند,محرومیت علیرضا بیرانوند,محرومیت بیرانوند از پرسپولیس

محرومیت بیرانوند

محمد امین اکرمی

۸ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی