یارانه بگیران ۹۷ جزئیات / چند میلیون نفر سال ۹۷ یارانه می گیرند؟

یارانه بگیران ۹۷ جزئیات / چند میلیون نفر سال ۹۷ یارانه می گیرند؟

یارانه بگیران 97,یارانه بگیران قطعی 97,چه کسانی در سال 97 یارانه دریافت می کنند؟

یارانه بگیران قطعی ۹۷ چه کسانی هستند ؟

جدیدترین قالب دریافت یارانه در سال ۹۷ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام گردید. در لایحه بودجه سال ۹۷ که تعداد کثیری از مردم با قطعی یارانه مواجه خواهند شد ، یارانه بگیران قطعی ۹۷ مشخص شدند . حال باید بررسی کنید شما جزو کدام دسته هستید ؟ چند نفر در سال ۹۷ یارانه نخواهند گرفت ؟ و به چه کسانی در سال ۹۷ یارانه تعلق می گیرد ؟

یارانه بگیران 97,یارانه بگیران قطعی 97,چه کسانی در سال 97 یارانه دریافت می کنند؟

علی ربیعی گفته است : دولت ۷۰ درصد حداقل دستمزد را به عنوان شاخص کف حمایت اجتماعی تعریف کرده است. طبق این معیار یارانه نقدی و افزایش مستمری شامل کسانی می شود که زیر این کف، دریافتی دارند. همچنین جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد شناسایی شده توسط وزارت رفاه نیز به لیست یارانه بگیران اضافه می شود و اگر افراد دیگری خود را مستحق دریافت یارانه نقدی بدانند، دولت این مسئله را بررسی می کند.

یارانه بگیران 97,یارانه بگیران قطعی 97,چه کسانی در سال 97 یارانه دریافت می کنند؟

نحوه شناسایی یارانه بگیران در لایحه بودجه ۹۷ توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی منتشر شد. سازوکاری که نشان می دهد دولت تنها اقشار تحت فشار اقتصادی را در لیست یارانه قرار خواهد داد.

یارانه بگیران ۹۷

در صورتی که لایحه بودجه ۹۷ در مجلس تصویب شود و تغییراتی در خصوص یارانه ها اتفاق نیفتد، سال آینده حدود ۴۲ میلیون نفر در فهرست یارانه ای دولت قرار خواهند گرفت. ربیعی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، جزئیات بیشتری از این فهرست را رسانه ای کرد.

بر این اساس، سرفهرست یارانه بگیران سال بعد، مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند. تعداد این افراد به ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد. ربیعی همچنین از شناسایی ۳ میلیون زن سرپرست خانوار توسط وزارتخانه نیز خبر داد. در نتیجه زنان سرپرست خانوار و در حقیقت خانواده آنان، گروه دوم یارانه بگیران را تشکیل می دهند. روستاییان جامعه هدف سوم را نشان می دهند.

یارانه بگیران 97,یارانه بگیران قطعی 97,چه کسانی در سال 97 یارانه دریافت می کنند؟

به گفته وزیر رفاه، از این کانال نیز به ۸ میلیون از روستاییانی که در کشت محصولات با مشکل مواجه شدند یا منابع آب و خاک کافی در اختیار ندارند، یارانه پرداخت خواهد شد. بازنشستگانی که با حداقل دریافتی و امکانات زندگی می کنند، گروه بعدی را شامل می شود. برآورد دولت از این گروه، ۸/ ۴ میلیون نفر است. گروه پنجم، بسیجیان و ایثارگرانی را پوشش می دهد که توانایی انجام کار ندارند.

یارانه بگیران 97,یارانه بگیران قطعی 97,چه کسانی در سال 97 یارانه دریافت می کنند؟

علی ربیعی همچنین برآورد این گروه را ۱/۷ میلیون نفر اعلام کرد. اما گروه های دیگری نیز تحت پوشش یارانه قرار می گیرند که میزان دقیقی از آنها در دسترس نیست. خانوارهای دارای بیماران خاص، افراد دچار سوءتغذیه و… گروه های دیگر را تشکیل می دهد. اما در هر صورت تعداد یارانه بگیران سال ۹۷ از یک سقف مشخص عبور نخواهد کرد. ربیعی میزان کل یارانه بگیران ۹۷ را بین ۴۰ تا ۴۱ میلیون نفر اعلام کرد. حساب و کتاب اعداد نیز همین نتیجه را می دهد.

یارانه بگیران 97,یارانه بگیران قطعی 97,چه کسانی در سال 97 یارانه دریافت می کنند؟

دولت برای پرداخت یارانه در سال بعد، ۲۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. اگر قرار باشد دولت در سال آینده ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شخص یارانه بپردازد، حدود ۴۲ میلیون نفر تحت پوشش یارانه قرار می گیرند. دولت همچنین راهکاری را برای افرادی که در نظام شناسایی قرار نمی گیرند نیز پیش بینی کرده است. این افراد می توانند خود را به نهادهای حمایتی معرفی کنند. برای صحت سنجی ادعای آنها، دولت حساب های بانکی آن افراد را مورد بررسی قرار می دهد و سپس در مورد این افراد تصمیم می گیرد. به گفته ربیعی، رصد حساب های بانکی تنها به افرادی که خود را مستحق دریافت یارانه می دانند، محدود است. در واقع حساب های بانکی دیگر افراد مورد واکاوی دولت قرار نخواهد گرفت.

جزئیات یارانه بگیران سال ۹۷

زمان واریز یارانه بهمن ۹۶

محمد امین اکرمی

۹ بهمن ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی