لیست قیمت برلیانس / بروز رسانی ۲۴ اسفند ۹۶ کارخانه و بازار

لیست قیمت برلیانس / بروز رسانی ۲۴ اسفند ۹۶ کارخانه و بازار

لیست قیمت برلیانس,قیمت خودرو برلیانس,شرایط فروش برلیانس

لیست قیمت انواع مدل های خودرو برلیانس اعم از h220 , h230 , h320 , h330 و خودروی جدید c3 کراس قرار گرفته است. جدیدترین بروزرسانی قیمت خودروهای برلیانس متعلق به روز ۲۴ اسفند ۹۶ می باشد.

برلیانس H220 دستی / قیمت کارخانه : ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس H220 اتوماتیک / قیمت کارخانه : ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس H230 دستی / قیمت کارخانه : ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس H230 اتوماتیک / قیمت کارخانه : ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس H320 دستی / قیمت کارخانه : ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس H320 اتوماتیک / قیمت کارخانه : ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس H330 دستی / قیمت کارخانه : ۴۵/۷۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس H330 اتوماتیک / قیمت کارخانه : ۵۶/۳۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : ۵۵/۷۰۰/۰۰۰ میلیون تومان.

برلیانس V5 / توقف تولید / –

برلیانس کراس C3 / قیمت کارخانه : ۵۷/۵۰۰/۰۰۰ / قیمت بازار : _

بروز رسانی : ۲۴/۱۲/۹۶

لیست قیمت برلیانس

محمد امین اکرمی

۲۴ اسفند ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی