جزئیات ازدواج مجری محمودرضا قدیریان با فرشته آلوسی بازیگر جوان

جزئیات ازدواج محمودرضا قدیریان با فرشته آلوسی بازیگر جوان

جزئیات ازدواج مجری محمودرضا قدیریان با فرشته آلوسی بازیگر جوان

محمودرضا قدیریان را حتما در تلویزیون دیده اید، او یکی از مجریان صدا و سیما می باشد که بالاخره ازدواج کرد. محمودرضا قدیریان با فرشته آلوسی بازیگر جوان و تازه کار سینمای ایران ازدواج کردند.

این دو هنرمند پیش تر همکاری های زیادی با یکدیگر داشتند که در نهایت باعث آشنایی بهتر آنها و ازدواج ختم شد.

محمودرضا قدیریان مجری جوان و توانمند تلویزیون با فرشته آلوسی بازیگر جوان ایرانی ازدواج کردند.

ازدواج محمودرضا قدیریان با فرشته آلوسی

محمد امین اکرمی

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی