ماجرای کامل عکس ترلان پروانه در بک گراند گوشی فرشاد احمدزاده

عکس ترلان پروانه در بک گراند گوشی فرشاد احمدزاده

ماجرای کامل عکس ترلان پروانه در بک گراند گوشی فرشاد احمدزاده

چند روز پیش پستی در مورد رابطه فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه و کلیپی که در رستوران از این دو منتشر شده بود، در پرتال دکتر سلام منتشر شده است. حال انتشار عکسی دیگر فرشاد احمدزاده و ترلان پروانه را در صدر حاشیه ها قرار داد!

گویا اکثر هنرمندان و ورزشکاران دریافته اند که راز فراموش نشدن آنها این است که هر روز یک حاشیه ایجاد کنند و سایت ها هم به آن دامن بزنند. این بار عکس بکگراند گوشی فرشاد احمدزاده، عکس ترلان پروانه بود.

از ماجرای آشنایی ترلان پروانه و فرشاد احمدزاده قبلا نوشتیم. این ماجرا کم کم رو به فراموشی می رفت تا اینکه در جشن قهرمانی پرسپولیس عکس بک گراند گوشی فرشاد احمدزاده مشخص شد!

ماجرای کامل عکس ترلان پروانه در بک گراند گوشی فرشاد احمدزاده

عکسی که بک گراند گوشی فرشاد احمدزاده در تصویر بالاست

این عکس، تصویر معروفی از ترلان پروانه است. این نشان می دهد علیرغم آنچه که گفته شد، این دو هنوز هم با یکدیگر رابطه دارند و نامزدی فرشاد احمدزاده با خواهرزاده کمال کامیابی نیا و یا فرد دیگری درست نیست.

عکس ترلان پروانه در بک گراند گوشی فرشاد احمدزاده

محمد امین اکرمی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

مطالب پیشنهادی