آتش سوزی در نفتکش ایرانی

  متاسفانه یک نفتکش ایرانی در دریای چین با یک کشتی باری چینی برخورد شدیدی میکند و دچار انفجار مهیبی میگردد. ...