هبه طوجی نخستین کنسرت را در عربستان اجرا کرد

هبه طوجی خواننده پرطرفدار لبنانی توانست نخستیین کنسرت خود را در عربستان سعودی اجرا کند. از این کنسرت استقبال بی ...