تشنج در روابط داماد ترامپ با کاخ سفید

تشنج در رابطه میان دونالد ترامپ و دامادش بالا گرفته است به گونه ای که وی ایوانکا ترامپ و همسرش ...