با روش های خانگی پسر دار شوید

شما براحتی میتوانید با روش های سنتی و خانگی پسردار شوید و دیگر نیاز به داروهای بسیار گرانقیمت شیمیایی نیست.پسردار ...

تاثیر همراه بودن شوهر در سومین ماه بارداری

همراه بودن شوهر با خانم باردار بسیار مهم می باشد در این دوران خانم باردار مراحل بسیار سختی سپری کرده ...

تاثیر بسیار جدی استرس بر خانم های باردار

معمولا سه ماهه اول بارداری بنام حساس ترین این دوره نامگذاری شده است چون در این سه ماهه ابتداییست که ...

علت بوجود آمدن ترکهای پوستی در دوران بارداری ؟

بوجود آمدن ترکهای پوستی در دوران بارداری امری طبیعی می باشد و در بیشتر خانم های باردار بوجود می آید ...