تاثیر همراه بودن شوهر در سومین ماه بارداری

همراه بودن شوهر با خانم باردار بسیار مهم می باشد در این دوران خانم باردار مراحل بسیار سختی سپری کرده ...

علت بوجود آمدن ترکهای پوستی در دوران بارداری ؟

بوجود آمدن ترکهای پوستی در دوران بارداری امری طبیعی می باشد و در بیشتر خانم های باردار بوجود می آید ...