نوید محمدزاده در نمایش موزیکال الیور توئیست

نوید محمد زاده به تازگی در نمایش موزیکال الیورتوئیست هنرنمایی کرده است. وی با گریمی متفاوت در این نمایش حضور ...