چگونه چانه خود را گریم کنیم؟

7

یکی از نکاتی که در آرایش کردن مهم است گریم چانه می باشد که باید در آرایش و گریم رعایت شود زیرا یک آرایش چانه زیبا می تواند در زیبایی شما تاثیر زیادی داشته باشد.

حجم چانه نسبت به چهره کوچک و عقب است…چانه هایی که صاف هستند…چانه هایی که جلو هستند…چانه هایی که غبغب دارند…

۱- حجم چانه نسبت به چهره کوچک و عقب است :

دقیقا روی حجم چانه سایه ی روشن کار می کنیم .

۲- چانه هایی که صاف هستند :

زیر لب سایه ی تیره و روی چانه سایه ی روشن کار می کنیم.

۳- چانه هایی که جلو هستند :

دقیقا روی حجم چانه را سایه ی تیره کار می کنیم.

۴- چانه هایی که غبغب دارند :

زیر چانه را سایه ی تیره کار می کنیم.

منبع: ایران مادام

myportal

۱۴ شهریور ۱۳۹۴

مطالب پیشنهادی