مدل لباس حاملگی پاییزی و زمستانی

مدل لباس حاملگی از جمله لباس هایی است که بعد از ازدواج و چند ماه بعد از حاملگی لازم می شود زیرا شکم هرچه بزرگ می شود باید لباس های آزاد و راحت بپوشید تا به بچه فشار نیاید اگر در مراکز خرید مدل لباس حاملگی زیاد دیده نمی شود شما می توانید با دیدن این عکس ها از مدل لباس حاملگی به خیاط دهید تا مدل آن لباس ها برای شما دوخت کند.

61 (1) 61 (2) 61 (3) 61 (4) 61 (5) 61 (10) 61 (9) 61 (8) 61 (7) 61 (6)

myportal

۳ آذر ۱۳۹۴

مطالب پیشنهادی