اُرُد بزرگ و سخنان مفید ایشان

5

اُرُد بزرگ از جمله افرادی هستند که سخنان ایشان بسیار مفید و پرمحتوا هست اُرُد بزرگ فردی بسیار بزرگ و در ایران شناخته شده است سخنان اُرُد بزرگ به شما جانی تازه می بخشد و می توانید با سخنان ایشان زندگی خودتان را عوض کنید و رنگ و روح تازه ایی را به زندگیتان می بخشید پس با ما همراه باشید تا سخنان را بخوانیم.

========================

اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد .

========================
آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود .

========================
بزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند .

========================
آنکه مهربان نیست ، بیمار است .

========================
مهربانی ، هدیه پاک گیتی در درون همه ما آدم پدران و مادرانی که فرزندان بسیار دارند ، توانایی آموزش آنها را از دست می دهند .

========================
گفتار و کردار آدمهای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر اندیشه ما تاثیرگذار خواهند بود .

========================
آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه ، از هر چه داشت ، تهی گشت .

========================
همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچک تر کرده اند .

========================

آغاز ها را باید جشن گرفت ، چرا که شیره جهان ، در بالندگی و زایندگیست .

========================
زادروز خود و نزدیکانمان را فراموش نکنیم ، جشن بگیریم و شادی را به یکدیگر هدیه دهیم .

منبع: پورتال آسمونی

myportal

۱۵ آذر ۱۳۹۴

مطالب پیشنهادی