سخنان افراد مهم درباره ی غرور

4

برای شما در این بخش سخنان افراد مهم درباره ی غرور را قرار داده ایم که بسیار خوب و مفید می باشد همچنین غرور در همه جا خوب نیست در بعضی مواقعه غرور و تکبر را باید از بین برد غرور زیاد خوب نیست زیرا همین غرور بی جا می تواند زندگی آدم ها را زیر و رو کند پس با همراه باشید تا بتوانید سخنانی درباره ی غرور را بخوانید.

===============================

شکست، دایه‌ی غرور است.((ویکتور هوگو))

===============================

خویشتن داری به انسان غرور می بخشد، زیرا احساس می کنید که عواطف خود را آگاهانه،

روشن کرده و خویشتن را به سوی ارزشهایی برتر هدایت می کنید.((آنتونی رابینز))

===============================

خودخواهی، در بالاترین حد خود، کار چندانی نمی کند، اما عشق، در جزیی ترین حد خود، بیشترین کار را می کند.((زیگ زیگلار))

===============================

خودخواهی، راهها را می بندد و خیر و خوشی را دور می کند. حال آنکه، هر اندیشه ی مهرآمیز به دور از خودخواهی، نطفه ی کامیابی را در خود می پروراند.((فلورانس اسکاول شین))

===============================

وجدان شما، ابزار سنجش درست شما از خودخواهی تان است؛ با دقت به آن گوش دهید.((ریچارد باخ))

===============================

یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد

که یک رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.((آندره موروا))

===============================

هر کس غرور خود را دارد و غرور هر کس او را به فراموشی می سپرد، چرا که کس دیگری با همان روان وجود دارد.((فرناندو پسوا))

===============================

کار نکردن و دیگران را برای خود به کار واداشتن، مایه ی افتخار و غرور آدمی نیست.((جواهر لعل نهرو))

===============================

بهترین نشانه ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیک است که خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه کار کند.((جواهر لعل نهرو))

===============================

غرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم.((پائولو کوئیلو))

===============================

چیزی که جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم که هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند.((افلاطون))

===============================

باور به اندیشه‌ی خود و آگاهی از اینکه هر کس می‌تواند گنجینه‌ای از خوشبختی‌ها را در وجود خودش داشته باشد، ریشه‌ی “خودبینی” است.((ناتانیل براندن))

===============================

اگر کسی در اندیشیدن بسیار تنبل، در انجام کاری بسیار مغرور و در اعتراف به این دو، بسیار بزدل باشد، هرگز به خردمندی دست نخواهد یافت.((سیریل کانلی))

===============================

همیشه افراد پیشگام، آفریننده و کاوشگر، افرادی یکه و تنها هستند که به تنهایی با تضادهای درونی،

ترس‌ها و سپرهای دفاعی خود در برابر خودخواهی و غرور و حتی در برابر پارانویا [ =جنون بدبینی ] مبارزه می‌کنند.((آبراهام مازلو))

===============================

آدمی باید برای ابتکار و آفریدن، از غرور “آفرینش” برخوردار باشد.((آبراهام مازلو))

===============================

برخی از طاووس ها دم خویش را از دید دیگران پنهان می دارند و این کار را غرور می نامند.((نیچه))

===============================

خودپسندی دیگران زمانی خلاف ذوق ما است که خلاف خودپسندی ما باشد.((نیچه))

===============================

گونه ای از نخوت در نیکی وجود دارد که همانند بدی، موردی استثنایی است.((نیچه))

===============================

زنان در پس تمام غرور خویش باز هم امور غیر شخصی و “زن” را تحقیر می کنند.((نیچه))

===============================

خودخواهی، قانون نمایش (پرسپکتیو) ادراک ما است. مطابق این قانون چیزهای نزدیک، بزرگتر و سنگین تر به نظر می رسند، در حالی که وزن و اندازه همه چیزهایی که دور هستند کاهش می یابد.((نیچه))

===============================
آدم مغرور حتی نسبت به موجوداتی که او را به پیش می برند آزرده خاطر می شود؛ او اسبهای ارابه خود را با بدبینی می نگرد.((نیچه))

===============================

ما هنگامی که عاشق می شویم دوست داریم ضعف هایمان پنهان بمانند، البته نه به دلیل تکبر، بلکه به دلیل اینکه معشوق رنج نبرد.((نیچه))

===============================

استادان درجه دو با نزدیک شدن پایان کار عصبی می شوند و نمی توانند با آن غرور و تعادل آرامی که برای مثال خلیج “ژنوا” در پای کوه “پور توفینو” به دریا فرو می ریزد، کار خود را به پایان رسانند.((نیچه))

===============================

آنهایی که همیشه از خود راضی و خشنودند، همواره آماده اند که انتقام بگیرند.((نیچه))

===============================

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی که هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند

و یا در برابر ملکی که به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می کنند.((نیچه))

===============================

ترحم، خوشایندترین احساس برای کسانی است که غرور زیادی ندارند و امکان دستیابی به موفقیت های بزرگی هم برایشان فراهم نیست:

طعمه آسان- هر موجودی که رنج می برد یک طعمه آسان است – چیزی است که آنان را شیفته می سازد.((نیچه))

===============================

عشق شاید طبیعی ترین و خودجوش ترین تجلی خودخواهی انسان باشد. این برداشت عامیانه باید توسط کسانی انجام شده باشد

که کامروا نشده و چیزی جز اشتیاق در تملک خود نداشته اند؛ این عده احتمالاً همیشه زیاد بوده اند.((نیچه))

===============================

خودپسندی ما زمانی به نهایت جریحه دار می شود که غرور ما زخم خورده باشد.((نیچه))

===============================

شادکامی از ستایش در برخی از افراد، گونه ای از احترام قلبی و در حقیقت اقدامی بر ضد خودپسندی عقل است.((نیچه))

منبع: پورتال آسمونی

myportal

۱۵ آذر ۱۳۹۴

مطالب پیشنهادی