گوته همراه با سخنان زیبا و مفید

11

در این قسمت از سایت موضوعی با نام گوته همراه با سخنان زیبا و مفید در ای قسمت از وبسایت قرار داده ایم امیدوار هستیم از این متن پند کامل را گرفته باشیم.گوته شخصی مهم است که سخنان ایشان بسیار دلنشین و خواندنی است شما برای اینکه بتوانید در زندگی پند خوبی بگیرید می توانید از سخنان زیبای گوته پند خوبی بگیرید.

===============================

آنها که غائب اند ، کمال مطلوب اند و حاضرین معمولی و پیش و پا افتاده اند .

===============================
اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.

===============================
استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .

===============================
اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید .

===============================
از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او … گوته

===============================
با داشتن اراده قوی مالک همه چیز هستید .

===============================
پیش از آن که کاری بکنی ، باید کسی باشی .

===============================
بشر، بر صفحه‌ی شطرنج ابدیت، چون پیاده‌ای در دست خدا و شیطان است.

===============================
تنها شرط رسیدن به پیروزی داشتن اراده قوی است شرایط دیگراهمیتی ندارد.

===============================
در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است.

===============================
زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است .

===============================
کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.

===============================
کوشش اولین وظیفه انسان است.

===============================
خدایا هنر چقدر بلند و عمر چه اندازه کوتاه است.

===============================
هر آنچه را که می توانید انجام دهید ، و یا در رؤیای خود می بینید که قادر به انجام آن هستید شروع کنید ، جسارت در بطن خود، نبوغ و قدرت جاودانه ای را نهفته دارد

===============================
هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد .

===============================
هر کس با استعدادهایی خلق شده که باید آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها ، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است .

===============================
هرکس باید روزانه یک آواز بشنود ، یک شعر خوب بخواند و در صورت امکان چند کلمه حرف منطقی بزند .

===============================
هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

منبع: پورتال آسمونی

myportal

۱۵ آذر ۱۳۹۴

مطالب پیشنهادی