جملات خاص و مهم از افلاطون

15

موضوعی که امروز برای شما در نظر گرفته شده است با نام جملات خاص و مهم از افلاطون است پس با ما همراه باشید تا از این جملات پند بسیاری بیاموزیم.افلاطون از جمله افرادی است که سخنان بسیاری از ایشان شنیده شده است اما همانطور که گفته شد می توانیو از جملات چیزهای زیادی یاد بگیریم پس با ما و جملات افلاطون همراه باشید.

*******************************************

در جهان یگانه مایه نیکبختی انسان محبت است.

*******************************************

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبه کند.

*******************************************

زینت انسان به سه چیز است علم ،محبت ،آزادی.

*******************************************

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

*******************************************

به عقیده من تنها موضو عی که شایسته است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این موضوع که چه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

*******************************************

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد.

*******************************************

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

*******************************************

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید به حقیقت نزدیک بشوند زیرا پس از نیل به مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

*******************************************

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

منبع: پورتال آسمونی

myportal

۱۶ آذر ۱۳۹۴

مطالب پیشنهادی