برای قبولی نماز باید از هشت خصلت پیروی کرد

برای قبولی نماز باید از هشت خصلت پیروی کرد

تمام مؤمنین جهان به دنبال این هستند که بدانند آیا نمازشان مقبول پروردگار قرار میگیرد؟ و به عقیده هر مؤمنی نماز مقبول بهترین پاداش است از سمت خداوند به او. برای همین حدیثی از امام ششم شیعیان امام جعفر صادق پیرامون فریضه نماز و مقبول واقع شدن آن برایتان آورده ایم تا هم کمکی به شما عزیز کرده باشیم هم ثوابی نصیب ما شود. چشم انتظار دعای شما.

امام صادق(ع) فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرمود، همانا نماز را از کسی قبول می‌کنم که هشت خصلت داشته باشد:

۱- در پیشگاه عظمت من تواضع کند.
۲- روز را به ذکر من بگذراند.
۳- به بندگانم بزرگی نفروشد.
۴- گرسنه را سیر کند.
۵- برهنه را بپوشاند.
۶- نفسش را به خاطر من از شهوات باز دارد.
۷- بر مصیبت زده رحم کند.
۸- غریب را جای دهد.

پس چنین بنده‌ای نورش مانند خورشیدی می تابد، به او در تاریکی ها نور می بخشم، و در سرگردانی ها علم می‌دهم، با عزت خود حفظش می‌کنم، فرشتگانم را به حفاظتش می‌گمارم، چون مرا بخواند جوابش دهم، و چون در خواست کند عطا می‌کنم، و مثل این بنده در نزد من مانند باغ‌های بهشت است که میوه هایش خشک نمی‌شوند و تغییر حالت نمی دهد.
حتما بخوانید  بوی بهشت به مشام این افراد نمی رسد.

myportal

۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

مطالب پیشنهادی