علی منصوریان و حاشیه های بازی نفت تهران و پرسپولیس

علی منصوریان و حاشیه های بازی نفت تهران و پرسپولیس

علی منصوریان پس از اینکه گل دوم را به پرسپولیس زد حرکت تمسخر آمیزی انجام داد که از نگاه دوربین ها مخفی نماند. واقعا چنین کاری از یک پیشکسوت فوتبالی بعید بود.

نتیجه ی بازی پرسپولیس – نفت تهران ۲ بر ۰ به نفع نفت تهران تمام شد

زبان درازی علی منصوریان پس از گل دوم به پرسپولیس

myportal

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

مطالب پیشنهادی