حضور مخفیانه یک دختر در استادیوم آزادی

حضور مخفیانه یک دختر در استادیوم آزادی

دیروز در بازی پایانی لیگ پانزدهم دو دوختر جوان قصد داشتن وارد استادیوم صد هزار نفری آزادی شوند که یکی از آنها ناکام ماند. ولی مثل اینکه یکی دیگر از این دو موفق به ورود شده و دست مأموران امنیتی را از پشت بسته. در ادامه مطلب عکس خانم شکیبا بازگو کننده همه ی این اخبار میباشد.

حضور مخفیانه یک دختر در استادیوم آزادی

گفتم میرم اومدم!

دیدید موفق شد؟!!!

myportal

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

مطالب پیشنهادی