چطور میتوان قضاوت کردن را کنار گذاشت

چطور میتوان قضاوت کردن را کنار گذاشت

چگونه می توان دست از قضاوت دیگران کشید و راه حلی را برای جایگزین قضاوت دیگران ارائه داد؟ آیا با تمرین و آگاهی می توان قضاوت کردن درباره دیگران را کاهش داد و افراد را بدون پیش فرضهای ذهنی پذیرفت؟ قضاوت کردن کار هیچ آدم عادی ای نیست که ما تا دلتان بخواهد راحع به همه قضاوت میکنیم. درباره پوفک خوردن و آدامس جویدن افراد گرفته تا چیزهای دیگر خیلی راحت قضاوت میکنیم. اگر این مسئله شما را هم اذییت میکند این مطلب را بخوانید.

چرا مدام دیگران قضاوت می شوند؟

رشد در شرایط طاقت فرسا: بعضی ها به دلیل رشد در شرایط طاقت فرسای انتقادی در خانواده، قضاوت کردن  درباره دیگران را به عنوان یک عامل کمکی در برقراری رابطه هایشان یاد گرفته اند.
* مخفی کردن خود: بعضی ها دیگران را قضاوت می کنند تا در اصل، خودشان را مخفی کرده باشند چراکه مواردی را در دیگران می بینند که در خودشان هم وجود دارد و آنها این ویژگی را دوست ندارند.
*اعتماد به نفس پایین: بعضی ها اعتماد به نفس پایینی دارند و درمورد همه چیز در زندگی دورنمایی منفی دارند.
*تحقیر دیگران و بزرگ نمایی خود: بعضی ها از تحقیر دیگران برای مهم جلوه دادن خود و داشتن حس بهتر استفاده می کنند.
یادتان باشد، هیچ کدام از این دلایل باعث نمی شوند قضاوت کردن حس بهتری به شما بدهد زیرا خود قضاوت کردن دارای بار منفی است.

فراموش نکنید خیلی از اوقات قضاوت کردن جزء عادت های فرد می شود

 

چطور بی خیال قضاوت شوید؟

شما می توانید به صورت آگاهانه زاویه دید منفی را به زاویه دید مثبت تغییر دهید. این کار فقط تمرین می خواهد. تمرین هایی از جمله اینکه:
*دیگران را همان گونه که هستند بپذیرید و به آنها عشق بورزید.
*به خودتان بگویید هیچ کس کامل نیست. هر فردی نقاط منفی و ضعف هایی دارد همان طور که نقاط مثبت و مهارت هایی دارد. این ترکیب انسان ها را منحصر به فرد می کند.
*بدانید قضاوت کردن و انتقادکردن  به راحتی جزو عادت ها می شود. با نگرش منفی به آن دامن نزنید و گسترش شان ندهید.
*کاستی ها و ضعف هایتان را بپذیرید.
*قضاوت کردن و انتقادکردن را با افکار مثبت جایگزین و روی نکات خوب دیگران تمرکز کنید.
*دیگران را به دلیل اشتباهات شان ببخشید. مهربان باشید و آنها را درک کنید.
و اما یک توصیه
متاسفانه قضاوت های همراه با بدبینی به خصوص در میان همسران با احساس حسادت و حس بد و ناخوشایندی از تصور محبوب نبودن و جذاب نبودن همراه است. به دنبال آن و با تداوم بدبینی و شکی که فرد را به قضاوت اشتباه وادار می کند، احساس تحقیر شدن و مورد بی احترامی واقع شدن برای شخص مورد قضاوت پیش می آید. بروز این اتفاقات در زندگی زناشویی  نتیجه ای جز کاهش علاقه، بروز رفتارهای خشونت آمیز، پرخاشگری و در نهایت ناکامی نسبت به تداوم زندگی مشترک نخواهد داشت.
همین طور بروز چنین رفتارهایی به ایجاد حس بی اعتمادی میان والدین و فرزندان منتهی می شود و به نوعی میان آنها به شدت فاصله می اندازد که تبعات منفی خود را دارد. اما در محیط های کاری شخصی که براحتی دیگران را مورد قضاوت های اشتباه قرار می دهد، به عنوان فردی زیر آب زن و بدخواه شناخته می شود و به تدریج طرد می شود.
اولین و مهم ترین گام عذرخواهی و باز گرداندن و جبران صدماتی است که به دنبال قضاوت اشتباه به شخص مورد قضاوت وارد شده است. البته در بسیاری موارد لازم است به فردی که مورد قضاوت اشتباه قرار گرفته، فرصت داده شود تا خودش را بازسازی کند و بتواند ما را ببخشد. البته جبران اثرات منفی ناشی از قضاوت اشتباه به شدت علائم و صدمات ایجاد شده بستگی دارد و در برخی موارد ممکن نخواهد بود. چراکه در برخی موارد قضاوت ها به از دست رفتن حیثیت فرد، موقعیت و جایگاه شغلی یا ارتباطات وی منجر می شود و جبران آن به سادگی ممکن نخواهد بود. در زندگی زناشویی حتی ممکن است قضاوت های ناآگاهانه به جدایی نیز منتهی شود.

myportal

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

مطالب پیشنهادی