ساحل خلیج تویاما شب ها شگفت انگیز میشود

ساحل خلیج تویاما شب ها شگفت انگیز میشود

هر چند سال یک بار در فصل بهار ساحل تویاما میزبان هزاران ماهی مرکب شب تاب است. پدیده ای که همه با دیدن آن شگفت زده میشوند. تا به حال هیچ کس نتوانسته است کشف کند که این ماهی ها چرا و در چه زمانی خود را به ساحل می رسانند تا شگفتی خود را به ما نشان دهند. حتی نمیدانند بعد از اینکه ساحل را ترک میکنند به کجا میروند. طبیعیت هزار اسرار که میگویند همین است. در ادامه باهم عکس زیبای این ساحل را میبینیم.

ساحل خلیج تویاما شب ها شگفت انگیز میشود

هجوم ماهی های شب تاب به ساحل خلیج تویاما

ساحل خلیج تویاما شب ها شگفت انگیز میشود

ساحل خلیج تویاما شب ها شگفت انگیز میشود

تصویر یسته ای از ماهی های مرکب

myportal

۱۲ خرداد ۱۳۹۵

مطالب پیشنهادی