انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول 50 نفر کشته داد!

انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول ۵۰ نفر کشته داد!

myportal

۹ تیر ۱۳۹۵

مطالب پیشنهادی