فاکتورهای معاینه فنی چیست؟

معاینه فنی خودرو برای ماشین هایی که چند سالی از تولیدشان می گذرد کاملا ضروری است. موضوعی که برای بسیاری از راننده ها آزار دهنده است ماندن در صف های طولانی معاینه فنی است. پس بهتر است قبل از مراجعه، فاکتورهای مهم معاینه فنی را بدانید و آنها را رفع کنید تا انجام کارتان سریعتر شود.

سعيد قيصر در يک برنامه راديويي درباره « معاينه فني خودروها و چالش‌هاي آن» گفت: بعد از راه اندازي سامانه ملي يکپارچه معاينه فني، محدوديت ها افزايش يافته است، گفت: امور معاينه فني خودرو در سال‌هاي قبل بر اساس سياست‌هاي محلي مديريت و در اين باره جزيره‌اي رفتار و اعمال نظر مي‌شد.

وي افزود: در سال ۹۳ بر اساس مصوبه هيئت دولت، وزارت کشور مکلف شد تا سامانه ملي يکپارچه معاينه فني را راه اندازي کند و تمامي مراکز معاينه فني تحت مديريت اين سامانه عمل کند. از آن تاريخ به بعد محدوديت ها در مراکز معاينه فني و دقت نظر بيشتر شد و حتي اعمال قانون صورت گرفت و به صورت يکپارچه تمامي مراکز معاينه فني بر اساس يک حدود مجاز عمل کردند.

قيصر در خصوص رد شدن خودروها از معاينه فني اظهار کرد: اين مسئله تاثير بسزايي داشت و اگر به ازاي هر ۱۵ خودرو يک مردودي داشتيم، اکنون به ازاي هر شش خودرو يک خودرو داريم. اين آمارها نشان مي‌دهد که اعمال قانون و يکپارچگي مطلوب و نتيجه بخش بوده است.

مدير امور اجرايي معاينه فني خاطر نشان کرد: البته در رفتار و عملکرد مراکز ما ايراداتي وجود دارد و قطعا اين خطاها را به صفر نرسانده‌ايم اما به جرات مي توان اعلام کرد که توانسته ايم خطا را چه سهوا و چه عمدا در مراکز معاينه فني به زير پنج درصد برسانيم.

وي با اشاره به سامانه سيمفا بيان کرد: سيمفا سامانه‌ايست که مردودي‌ها را آناليز مي‌کند، اکنون بيشترين مردودي‌هاي ما نيسان، پرايد و پژو هستند که از ناحيه ايمني مردود مي‌شوند.

قيصر با بيان اينکه در حال حاضر عملکرد خودروسازان زير ذره‌بين سامانه سيمفا است، تصريح کرد: سامانه يکپارچه معاينه فني، تمام نتايج آزمون‌ها را تحليل و پردازش مي کند، اين اتفاق براي تحکيم حقوق شهروندي و دفاع از حقوق مردم است و مي‌توان اطلاعات و عملکرد خودروسازها را به اطلاع مردم رساند تا آنها در جريان کيفيت خودروهايي که استفاده مي کنند قرار بگيرند.

myportal

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی