نام های عجیب که ایرانیان بر فرزندان خود گذاردند!

شاید باور نکنید اما ایرانی ها نام هایی برروی فرزندان خود می گذارند که گاهی بسیار عجیب هستند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.

نامگذاری برای نوزادان همیشه از مهم‌ترین دغدغه‌های والدین بوده است.

در این بخش با نام‌های عجیب و جذابی مواجه آشنا خواهید شد که در سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده‌اند.

نام های عجیب ایرانی

نام های عجیب ایرانی
منبع: سیمرغ

myportal

۱ خرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی