سلفی با همسر مطلقه

سلفی با همسر مطلقه

به تازگی سلفی های جدیدی در دنیای مجازی هستیم تا به حال سلفی بعد از طلاق دیده اید؟ این پدیده جدید در میان زوجینی که به تازگی از هم جدا شده اند دیده می شود. آن ها با قرار دادن این سلفی ها در دنیای مجازی همگان را از جداشدنشان از هم خبردار می کنند.

در برخی زندگی های مشترکی که سرانجامش به طلاق می رسد، بیشتر انسانها دچار بحران های روحی می شوند و حداقل از ۶ ماه تا یک سال درگیر این ماجرا خواهند بود. کسانی هم هستند که در مواجه با طلاق بسیار راحت برخورد می کنند و بسیار دوستانه از هم جدا می شوند ،بدون آنکه یکدیگر را اذیت کنند،مسیر زندگی خود را تغییر می دهند. به واسطه شبکه های اجتماعی ،امروزه شاهد پدیده جالبی به نام “سلفی بعد از طلاق” هستیم که زوج های تازه از هم جدا شده در صفحه هایشان این خبر تازه را با دوستانشان به اشتراک می گذارند.

سلفی با همسر مطلقه

myportal

۷ خرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی