عکس دیده نشده از روح یک دختر

عکس دیده نشده از روح یک دختر

این جوانان در دنیای مجازی با انتشار تصویر دسته جمعی شان متوجه حضور روحی سرگردان را در میان این جمع شدند. این روح شبیه دختری جوان است که تاکنون هنوز کسی وی را نشناخته است. البته هیچیک از افرادی که در این تصویر حضور دارند متوجه این روح سرگردان نشده اند.

عکس دسته جمعی چند جوان در شبکه های اجتماعی بسیار مرود توجه قرار گرفته است! در این تصویر گفته می شود روح سرگردان یک دختر جوان دیده می شود. فلیپ بارون(Phillip Barron)، طی سال گذشته چند صد عکس گرفته بود ولی هیچ وقت به یک عکس خاص که نمی توانست توصیفش کند توجه نکرد.

عکس دیده نشده از روح یک دختر

این عکس دسته جمعی که در یک تیمارستان متروکه گرفته شده بود به طرز عجیبی در فیس بوک دست به دست می شد. نکته ای که این عکس را معروف کرد حضور روح سرگردان یک دختر بین جمعیت بود. هیچ کس از دخل جمعیت متوجه حضور او نبود و همچنین هویت این دختر برای هیچکس مشخص نیست.

رکنا

myportal

۸ خرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی