دورهمی یاران پرسپولیسی

دورهمی یاران پرسپولیسی
 مهدی مهدوی کیا،ادموند بزیک و وحید هاشمیان دوستان قدیمی هستند که در سال های قبل در یک تیم بازی کرده اند. آن ها پس از گذشت چندین سال به تازگی در کشور آلمان باهم جمع شده اند و  یک دورهمی دوستانه  تشکیل داده اند. در این تصویر عکس النا دختر وحید هاشمیان را میبینید.
سه پرسپولیسی محبوب در آلمان به یکدیگر رسیدند.
مهدی مهدوی کیا برای مدیریت آکادمی خودش یعنی آکادمی کیا هم اکنون در کشور آلمان به سر می برد. وحید هاشمیان هم که مقیم آلمان است با دختر کوچکش یعنی النا به دیدار مهدوی کیا رفت. نکته بسیار جالب اینکه ادموند بزیک دیگر پرسپولیسی قدیمی که به همراه مهدوی کیا به آلمان رفته در کنار این دو حضور داشت و یک دور همی تمام پرسپولیسی در آلمان تشکیل دادند.
جام جم آنلاین

myportal

۱۴ خرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی