جنایت هولناک در دورهمی شبانه

جنایت هولناک در دورهمی شبانه

در شبی که همه به جشن و پایکوبی و دورهمی پرداختند طی یک شوخی ساده ،فردی که مخاطب وی بود از این خوشی خوشش نیامد و نه نفر از حاضرین در این میهمانی را به رگبار بست. این مرد عصبانی جنایت هولناکی را رقم زد . خوشبختانه دختری که شاهد این ماجرا بود از این حادثه جان سالم بدربرد و پلیس را خبردار کرد.

مردی که در ضیافت شبانه با مردان و زنان روستایی با شلیک گلوله ۹ نفر را کشت.

قاتل ۴۵ ساله که در زمان دستگیری لباس ارتشی به تن داشت شامگاه شنبه برای شرکت درمیهمانی به خانه همسایه‌اش رفته بود، اما پس ازپایان میهمانی وقتی یکی از حاضران با حالتی تمسخرآمیزخدمت او در ارتش را زیر سؤال برد عصبانی شد وپس ازبازگشت به خانه وبرداشتن اسلحه، به خانه همسایه‌اش بازگشت و همه را به رگبار بست.دراین جنایت Crime هولناک ۴ زن و ۵۵ مرد کشته شدند.به گزارش پلیس، عامل جنایت که حال متعادلی نداشت آخرین قربانی‌اش را مجبور به کندن قبرش کرده بود و بدین‌ترتیب او را درگودال مرگ کشت.تنها شاهد این قتل Murder عام، دختر ۲۱ ساله‌ای بود که پس از فرار Escape با پلیس Police تماس گرفت و کمک خواست. همزمان با حضور مأموران درمحل جنایت، مرد مسلح دستگیرشد و برای بازجویی به اداره پلیس انتقال یافت تا تحت بازجویی قرارگیرد.

فردانیوز

myportal

۱۸ خرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی