طرفداری از کردها در مبارزه با نیروهای داعشی

طرفداری از کردها در مبارزه با نیروهای داعشی

در این بخش تصویری از کردها را در حین مبارزه با تروریست های داعشی میبینید. واکنش هدیه تهرانی و الهام پاوه نژاد به حمله تروریستی و نقش کردها در مبارزه علیه آن ها در این تصاویر به خوبی قابل مشاهده است. در ادامه دلنوشته های این دو بازیگر کشورمان را مشاهده خواهید کرد.

 واکنش هدیه تهرانی به غیرت کردها

انتشار پست های متفاوت در خصوص حواشی این روزها و توهین برخی بهبرخی دیگر و به میان آوردن نام قومی کهن که غیرت و مردانگی شیرزنانو مردانش زبانزد است بسیاری از هنرمندان را به واکنش های مختلف وا داشته است.در این فضای غبارآلود شبکه های اجتماعی همیشه عده ای هستند که به دور از ادب و بدون بصیرت و فکر سخنان بیهودهو توهین آمیز منتشر کنند و هیچ گاه از سخنانشان نیز پشیمان نشوند.

الهام پاوه نژاد و هدیه تهرانی نیز در صفحات اینستاگرام خود به مردانگی و غیرت کُردها اشاره کردند و به مردمدر خصوص تفرقه افکنی دشمن هشدار دادند.

الهام پاوه نژاد در اینستاگرام خود نوشت

” كوباني و مقاومت زنان و مردانِ كُرد در برابر تروريست هاي داعشرا كه فراموش نكرديم ؟! سكوت جامعه ي جهاني دربرابر آن محاصره ي خونين را كه يادمان نرفته ؟!

هر كلمه اي توضيحي اضافه است جز آن كه هدف تروريسم و تفكر داعش همين تجزيه طلبي و ويراني اتحاد در قوميت هاست….

پي نوشت: انقدر حرف هايي كه اين چند روز در اين باب شنيدم بي ارزش و سطحيبود كه نخواستم واكنشي نشان دهم تا رسيد به دايركت و كامنت هايي كه نبايد…به قول آزاده جان نامداري نيايد روزيكه شرمنده و سرافكنده ي گفته و انديشه و رفتارمان باشيم… مواظب باشيم در اين ماهِ صبوري و خودداري….”.

هدیه تهرانی نیز این متن را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد

“دشمن در صدد ایجاد شکاف قومی در ایران هست کردها اصیل ترین اقوام ایرانی که همیشه بخشی از تاریخ ایران و حفاظ هویت استقلال آن بوده ‏نباید به خاطرچند نفر #کردها را محکوم بکنیم کردها مردمی مهربان وخونگرم هستند”

myportal

۲۳ خرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی