رفتگر شدن زنان محجبه

رفتگر شدن زنان محجبه

در این تصویر زنان رفتگر کابلی را میبینید که به عنوان رفتگر استخدام شده اند در قانون جدید افغانستان  از هر چهار رفتگر یکی از آن ها زن است . این تصمیم جدید توسط شهرداری شهر کابل در افغانستان گرفته شده است.

این عکس زنان رفتگر در کابل پایتخت افغانستان را نشان می‌دهد که درحال تمیز کردن یکی از خیابان‌های اصلی شهر هستند. بنابر برنامه جدید و مشترک وزارت بهداشت و شهرداری کابل از این پس، از زنان برای رفتگری و تمییز کردن خیابان‌ها استفاده می شود. در این قانون از هر ۴ رفتگر یه زن استخدام می‌شود.

myportal

۱ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی