علاقه مردم اردبیل به علی دایی

علاقه مردم اردبیل به علی دایی

مردم اردبیل به علی دایی علاقه خاصی دارند این به دلیل کارهای زیادی است که این فوتبالیست مشهور برای شهرش انجام داده است . او اعضای تیمش را برای تمرین به سرعین و اردبیل میبرد و با این کارش باعث افزایش  اقتصاد مقاومتی این شهر شده است.

علی دایی یکی از دوست‌داشتنی‌ترین نمادهای آذری‌زبان‌ها و به طور خاص برای اردبیلی‌هاست. او غیر از اینکه نماد فوتبالی است و برای شهرتش ، به برگ زرین مردم شهرش بدل شده که عادت به رفتارهایی دارد که شهرش را بزرگ می کند.

دایی حدود یک دهه است که مربیگری را آغاز کرده و در تمام این سال ها او برای اردوی پیش فصل در هر تیمی که باشد ، تیم هایشرا می برد سرعین و اردبیل. اتفاقی که شاید برایش توجیه ارتفاع و اقتصاد مقاومتی باشد اما می
تواند این کار را در اردوهای خارجی هم انجام دهد. با امکاناتی بهتر.

دایی اما با این کار به شهرش هویت می بخشد. اقتصاد آن منطقه را رونق می بخشدو کاری می کند که روی توریست منطقه هم اثر مثبت بگذارد.

در این سال ها کافی است مروری کنیمکه هر بار و هر سال چقدر سرعین نسبت به قبل پیشرفت کرده و قطب توریستی مهمتری شده است.

این کار قابل ستایش دایی در ذهن مردم استانش می ماند و بی شک روی علاقه بیحدشان نسبت به او ، اثری مضاعف دارد.

خبرآنلاین

myportal

۵ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی