حادثه در فرودگاه مهرآباد

حادثه در فرودگاه مهرآباد

وقتی در فرودگاه مهرآباد صدای شلیک تیر شنیده شد همه گمان کردند حمله تروریستی دیگری در حال رخ دادن است اما این صدا ناشی از مانور نیروهای مسلح بود که منجر به شهادت یکی از ماموران امنیتی این فرودگاه شد. مهدی یزدی  طی این حادثه ناگهانی مجروح و شهید شد. روحش شاد.

مهدی یزدی از مامورانحفاظت فرودگاه مهرآباد، که در جریان تیراندازی در مهرآباد مجروح شده بود، به شهادت رسیده است.
شنبه سوم تیر صدای تیراندازی در فرودگاه مهرآباد موجب رعب و وحشت در میان مردم شدکه دلیل آن مانور نیروهای مسلح عنوان شد.معاون امنیتی استانداری تهران، مانور نیروهای مسلح و شنیده شدن صدای تیراندازی در اثر این مانوررا تایید کرده و گفته بود این مساله امنیتی نیست و تنها مانور داخلی بوده است.

فرودگاه بین‌المللی مهرآباد نام یکی از فرودگاه‌های شهر تهران، پایتخت ایران است کهدر سال ۱۳۱۷ ساخته شده‌است. این فرودگاه در بخش غربی تهران واقع شده و نام خود را از روستایمهرآباد که پیشتر در آن منطقه قرار داشت گرفته‌است.
این فرودگاه مجهز به سامانه‌های آی‌ال‌اس و وی‌اوآر است.
العالم

myportal

۶ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی