زندگی مشترک با دو همسر

زندگی مشترک با دو همسر

در این تصویر یک زن با دو همسر را میبینید که با هم زندگی میکنند این زن با یک پسر و دو همسر اظهار خوشحالی کرده و از زندگی اش راضی است. این افراد قانون خانواده را رد کرده و شیوه جدیدی برای خود در پیش گرفته اند.

در فرهنگی غنی اسلامی و ایرانی همواره خانواده جایگاه والا و ارزشمندی داشته است و در این میان زن به عنوان یکی از ارکان خانواده نقشی محوری و در جایگاه مادر مقدس هم داشته و دارد اما متاسفانه در برخی فرقه های دینی و کشورهای خارجی شاهد اتفاق های ناپسند و نادرستی در کانون و شکل خانواده هستیم که در بسیاری از ادیان الهی هم مذموم و طرد شده است که یکی از این موارد عجیب را در این خبر می خوانید. طی اقدامی عجیب و ناپسند یک زن همراه دو شوهر خود در یکجا زندگی می‌کند. جایا زنی است که همراه دو همسر خود و پسرش از شوهر اول خود زندگی می‌کند.

myportal

۱۸ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی