نوشته یک بازدید کننده ایرانی برای پسر ترامپ

نوشته یک بازدید کننده ایرانی برای پسر ترامپ

به تازگی پسر ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صفحه شخصی اش عکس جدیدی  قرار داده که خبر از جنگ ویدئویی خانواده ترامپ با CNN میدهد در این بین یک کاربر ایرانی کامنت جالبی در این زمینه قرار داده است که با هم می خوانیم.

پسر ترامپ به تازگی ویدئویی در اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن پدرشدر حرکتی نمادین راکت متعلق به شبکه تلویزیونی CNN را هدف قرار می دهد.

ظاهرا خانواده ترامپ از طنازی چند روز قبل پدرشان در توییتر خوشحالند و قصد دارند این روند را ادامه دهند؛ ترامپمدتی قبل فیلم عجیب و بچگانه ای در توییترش منتشر کرد که در آن حریفی را که نماد CNN بود در رینگ کشتیکچ تا حد مرگ زیر مشت و لگد می گرفت.

در میان این جنگ ویدئویی خانواده ترامپ با CNN کامنت یک ایرانی زیر پست پسر ترامپ جالب است.
او نوشت : بیچاره وضعت خرابه خدانکنه کنترل اون بمبای اتمی دست تو بیفته

خبر آنلاین

myportal

۱۹ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی