آیا نام تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر میکند؟

کدام خیابان به نام آیت الله هاشمی رفسنجانی تغییر خواهد کرد؟

تونل نیایش تغییر نام پیدا خواهد کرد

نام بزرگراه و تونل نیایش به نام آیت الله هاشمی تغییر پیدا می کند/ دوم شهریور هم زمان با تولد آیت الله هاشمی رفسنجانی این نامگذاری صورت می گیرد.

 

تونل نیایش شامل دو تونل مجزای رفت و برگشت می باشد که  هر باند دارای دو خط عبوری و یک خط  اضطرار می باشد.  تونل نیایش با رمپ و لوپ های مربوطه بیش از ۱۰ کیلومتر طول دارد.

طولکل پروژه بالغ بر ۱۰ کیلومتر شامل :

دو تونل مجزای رفت و برگشت

تونل شمالی  

تونل جنوبی

تونل کردستان (شرق به جنوب)

۰۴ (جنوب به شرق)

  دارای ۸ راه دسترسی و ارتباط بین دو تونل که در سه محل قابلیت تخلیه خودرو به خارج از تونل وجود دارد.

 طول تونل های دسترسی و مسیرهای ارتباطی ۲۲۳۹ متر می باشد.

myportal

۲۰ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی