تایید مرگ دوقلوهای بهم چسبیده

تایید مرگ دوقلوهای بهم چسبیده

دوقلوهای بهم چسبیده ای که در این تصویر میبینید عمر زیادی نداشتند و متاسفانه اکثر بیمارستان های ایران از پذیرش آن ها امتناع ورزیدند. آن ها نیاز به عمل جراحی پیچیده ای داشتند . به خانواده این دوقلوهای بهم چسبیده نیکشهری تسلیت می گوییم.

در روز های اخیر بود که نوزادان دو قلوی به هم چسبیده ای در بیمارستان ۲۲بهمن نیکشهر به دنیا آمد.

اسماعیل پوریان مدیر داخلی بیمارستان نیکشهر  گفته بود این دوقلوها برای تحت نظر قرار گرفتن زیر نظر پزشک متخصص جراح به بیمارستان ایران شهرستان ایرانشهر اعزام شدند.
روز گذشته دو قلوهای به هم چسبیده نیکشهری فوت کردند.
رئیس بیمارستان نیکشهر در این باره گفت: بیمارستان های مجهز کشور از جمله بیمارستان زاهدان، تهران، مشهد، شیراز و کرمان از پذیرش آنها خودداری کرده بودند.
گفتنی است این دوقلوها تمام اعضای آنها به صورت جداگانه و کامل بود و با جراحی پیچیده مشکل به هم چسبیدگی آنان برطرف می شد.
عصرهامون

myportal

۲۷ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی