نوعی عقرب عجیب و خطرناک

نوعی عقرب عجیب و خطرناک

عقرب از رده بندپایان و بسیار خطرناک است که همه با دیدن آن پا به فرار میگذارند به تازگی یکی از هموطنانمان با نوع بالدار آن مواجه شده است این نوع عقرب بسیار نادر و کمیاب است این عقرب عجیب در  روستاهای روانداز اقلیم کردستان مشاهده شده است.

همه ما تا به حال در تلویزیون، مجله های اینترنتی یا حتی از نزدیک کژدم یاهمان عقرب را دیده ایم، موجودی سمی که کارش نیش زدن است و به اینکه شما به او آزاری می رسانیدیا نه نیز توجهی ندارد و از روی عادت نیش خود را می زنداما بعید می دانیم که تا به امروز کسی عقرب عجیب و بالدار را به چشم دیده باشد موجودی که بهتازگی در یکی از روستاهای روانداز اقلیم کردستان مشاهده شده است.

به گفته یکی از ساکنان روستای کرک که پدر او از این عقرب عجیب و بالدار فیلم گرفته ، اهالی منطقه پس ازفیلمبرداری آن را کشته شده که طبق گفته های همین شخص اگر خود او در محل حضور داشت
اجازه کشتن این عقرب نایاب را به آنها نمی داد.

باشگاه خبرنگاران

myportal

۲۸ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی