سحر ولد بیگی چهل ساله شد

سحر ولد بیگی چهل ساله شد

 

سحر ولدبیگی برخلاف ترس بسیاری از خانم ها از بیان سن و سالشان با قرار دادن تصویری بدون آرایش از خود چهل سالگی اش را جشن گرفت و متن بسیار زیبایی در مورد شروع این دهه از زندگی اش در صفحه شخصی اش قرار داده است که در ادامه با هم می خوانیم.

چهل سالگی هميشه فكر می كردم از چهل سالگی كه بگذرم، همين كه سپیدی روى همه ی موهای جوانی را بپوشاند ؛

ديگر نميخندم ؛ به مهمانی و گردش و كوه و جنگل و بازی و…. راغب نيستم ! اما اين تصوری بیهوده بود ؛هر روزكه سپيدی موهايم را در آيينه می بينيم ؛ به رنگهای متنوع می انديشم ؛

تنوع در لباس و كيف و كفش. چهل به بعد دنيای شادی و تفريح و رنگ و خوشى های كوتاه و طولانی مدت ست.
احساس اينكه در نيمه ی دوم زندگي هستی، به تلاش بيشترى می پردازی تا آرزوهای انجام نشده را بهدست آوری . می كوشی هر كارى را به نحو احسنت انجام دهی . با عينك دقت و تيزبينانه چهل سالگی همه
جوانب را می سنجی . هرچه پارچه در صندوق ذخیره كردی.

با مد امروز ميدوزی تا قدیمی بودنش را از چشم ها دور کنی روز مبادا همين امروزست. با سوار شدن تله كابينو انواع بازيهای هيجان آور توانایی خودت را می سنجی سعی میکنی امروزت را خوب و خوش باشی.
چهل به بعد دنيايی متفاوت از جوانی ست حتى حوصله قهر و غر زدن نداری .

يك لبخند درمان همه ی مشكلات هست

ميدانى يك لبخند درمان همه ی مشكلات هست . چهل سالگی به بعد یعنی چل چلی ، قهقهه، شادی و تفريح .چهل سالگی یعنی درايت در وقت و هزینه سنجيده گفتن و به موقع سكوت كردن .
چهل به بعد یعنی درك بهتر خدا، نيايش، سر به آسمان بلند كردن تمايل به آموزش تجربه ها، به كساني كه حتىفقط يك سال از تو كوچكترن. خواندن و گوش كردن. محو افق شدن.

نه به ياد گذشته و آه و افسوس. برعکس، به فكر تجربه های جديد هستی. این همه موقعیت كه بايد تجربه کنی.
از چهل سالگی لذت ببر، بلندتر بخند، بیشتر بازی كن، سفر كن، بنويس، شعر بگو، عاشق باش.
و چهل بار در روز “خودت “را در آيينه ببین و چهل بار به “خودت ” بگو : دوستت دارم?

پلان تی وی

myportal

۳۱ تیر ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی