مردان داعشی با آرایش زنانه صورت

مردان داعشی با آرایش زنانه صورت
در این بخش نیروهای داعشی را میبینید که با آرایش کامل صورت و لباس زنانه قصد فرار از موصل را داشتند که توسط نیروهای عراقی دستگیر شدند. همانگونه که در تصویر مشخص است مردان داعشی با لباس و آرایش زنانه در تصویر قابل مشاهده هستند.
در اینجا داعشی‌های فراری از خط مقدم را با آرایش کامل صورت و لباس زنانه می‌بینید.
برخی از نیروهای داعشی که توسط ارتش عراق در موصل دستگیر شده‌اند برای فرار از خط مقدم، با آرایش کامل صورت و لباس زنانه بودند.
مشرق 

myportal

۱ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی