فاصله سنی باورنکردنی خواهران سه قلو

فاصله سنی باورنکردنی خواهران سه قلو

این سه قلوها که در این تصویر میبینید اختلاف سنی باورنکردنی دارند دوتن از  این دختران زیبا یازده سال پیش به دنیا آمده اند واکنون قل سوم  که جنین فریز شده ای بود به تصمیم والدین به دنیا آمد و هم اکنون خوشحالی این خانواده با قل جدید تکمیل شد.

در صورتی که خیلی از دوقلوها یا سه قلوها با اختلاف چنددقیقه‌ای به دنیا می‌آیند، این سه قلوها با ۱۱ سال اختلاف سن به دنیا آمده‌اند.

خیلی از دوقلوها را با به دنیا آمدن با اختلاف چند دقیقه‌ای به دنیا می‌آیند. اما این سه قلوهابا اختلاف سنی ۱۱ ساله به دنیا آمده‌اند. دو تن از این سه دختر یازده سال پیش به دنیا آمدندو سومین جنین تحت نظر پزشکان، فریز شد. پس از ۱۱ سال این پدر و مادر تصمیم گرفتند قُل سوم را هم به دنیا بیاورند.

 

خبرگزاری ایلنا

myportal

۳ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی