خوش چهره ترین بانوی مهماندار ایرانی

خوش چهره ترین بانوی مهماندار ایرانی

در مسابقات زیباترین بانوی مهماندار هواپیما یک زن ایرانی توانست مقام اول را کسب کند و به مرحله نهایی راه پیدا کند. او جزو جذاب ترین زنان مهماندار در ایرلاین است که در شرکت هواپیمایی در جزیره قشم به فعالیت مشغول است. 

در این مسابقه بیش از نیم میلیون مهماندار هواپیما از ۴۹ کشور عکس های سلفیخود را به این وبسایت فرستادند تا شاید به عنوان جذاب ترین مهماندار انتخاب شوند.

تاکنون از نیم میلیون سلفی حدود ۶۰ سلفی انتخاب شده که باز هم تا نتیجه نهایی تعداد کمتر خواهد شد.

نکته جالب برای ما ایرانی ها این است که در این مسابقه یک مهماندار بانوی ایرانی از شرکت هواپیمایی قشم ایرنیز به مراحل پایانی راه یافته که در ادامه تصویر او را نیز مشاهده خواهید کرد.

در ادامه منتخبی از عکسهای جذاب ترین مهمانداران را از ایرلاین های مختلف دنیا تماشا می کنید:

این بانوی مهماندار ایرانی از شرکت هواپیمایی “قشم ایر” نیز به عنوان یکی از جذاب ترین مهماندارن به مرحله پایانی راه یافته است.

myportal

۴ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی