آتش سوزی در فرودگاه اهواز

آتش سوزی در فرودگاه اهواز
پروازی که از اهواز قرار بود مسافرانش را در تهران بر زمین بنشاند در فرودگاه اهواز دچار آتش سوزی شد. این حادثه تلفاتی دربر نداشته و مسافرین ان در سلامت کامل به سر میبرند.

پرواز هواپیمایی آتا، امروز هنگام بلند شدن از باند فرودگاه اهواز و عزیمت به تهران، دچار آتش سوزی شد.

myportal

۶ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی