حادثه ناگهانی برای جاستین بیبر

حادثه ناگهانی برای جاستین بیبر

 

جاستین بیبر پس از خارج شدن از مکان مذهبی با حمله عکاسان مواجه شد و به دلیل عجله و شتابی که داشت با یکی از آن ها تصادف کرد و حادثه ساز شد او تا زمان رسیدن آمبولانس و پزشک در کنار عکاس مجروح ماند.

جاستین بیبر هنگام خروج از کلیسا با جمع عکاسانی روبه‌رو شدکه هر کدام قصد داشتند تصویری از او شکار کنند. او هنگام ترک محل با خودرو بزرگش به یکی از عکاسانزد و او را مجروح کرد.

بیبر پس از این حادثه از ماشین پیاده شد و تا آمدن آمبولانس و پلیس کنار مرد مجروح ماندو با او صحبت کرد. پلیس پس از حضور در محل و صحبت با بیبر، او را بازداشت نکرد.

خواننده سرشناس پاپ اوایل هفته تور کنسرت جهانی خود را پس از ۱۵۰ اجرا در ۴۰ کشور مختلفلغو کرد. خبر لغو تور جهانی بیبر چند روز پس از انتشار خبر ممنوعیت اجرای او در کشور چین رسانه‌ای شد.

بیبر علت لغو تور را خستگی زیاد پس از دو سال اجرای پیاپی در سراسر جهان عنوان کرده بود.

خبر آنلاین

myportal

۶ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی