حمام کردن سگ پومرانیا

حمام کردن سگ پومرانیا

سگ بامزه ای که در این تصویر میبینید حیوان خانگی مورد علاقه اروپایی هاست نکته جالب توجه در مورد این سگ کوچک شدن آن در حین شست و شو و حمام است به گونه ای که صاحبان این سگ ترس از فرورفتن این حیوان کوچک در فاضلاب و آبروی حمام دارند.

سگ پومرانیا از جمله سگ‌های خانگی است که اروپایی های علاقه بسیاری به آن دارند، یکی از ویژگی‌های  خاص این موجود که بسیار باعث شگفتی و تعجب می شود، ذوب شدن آن در آب است.

یکی از نگرانی های اروپایی ها در مورد این موجود کوچک شستن و نظافت آن است زیرا پومرانیا به سادگی در آب حل می شود.

نکته جالب در نگهداری این موجود کوچک و عجیب که مردم اروپا آن را رعایت می کنند این است که حتما  قبل از شستشوی پومرانیا از مسدود بودن خروجی آب وان اطمینان حاصل می کنند زیرا در غیر صورت این موجود کوچک در لوله فاضلاب فرو خواهد رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان

  

myportal

۷ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی