خرگوشی که در آب زندگی میکند

خرگوشی که در آب زندگی میکند

خرگوشی که در این تصویر میبینید در واقع نوعی کرم است که شباهت زیادی به این حیوان دارد و به دلیل زیبایی خاصی که دارد توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب کرده است.در ادامه با خصوصیات این خرگوش دریایی آشنا خواهید شد.

خرگوش دریایی با sea bunnies کرمی در دریاست که به دلیل شباهت به خرگوش این نام گذاشته شده است.

اگر شما هم از آن دسته افراد هستید که فکر می کنید هیچ کرم زیبایی وجود ندارد احتمالا با دیدن این عکسنظرتان تغییر می کند.

sea bunnies یک نوع کرم دریایی است که بسیار شبیه به خرگوش است.
این کرم که در رنگ های سفید و نارنجی دیده شده است دارای دو گوش و دمی کوچک و بسیار جالب است کهاین موجود را شبیه به خرگوش می کند.
بزرگترین نمونه ی مشاهده شده از این دست موجودات ۶۰ سانتی متر طول و ۵ کیلو وزن داشته است.
این موجودات دو جفت شاخک دارند. جفت پیشین که شاخک دهانی نام دارد در کنار دهان و جفت دوم در قسمتبالایی بدن وجود دارد و کوچک تر است.
این اندام ها از لوله های مدور که محتوی حسگرهای شیمیایی هستند تشکیل شده اند.

آخرین خبر

myportal

۷ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی