متن تسلیت خانواده آتنا به خانواده بنیتا

متن تسلیت خانواده آتنا به خانواده بنیتا

خانواده آتنا در پیامی مصیبت وارده به والدین بنیتا را به آن ها تسلیت گفتند و خود را در غم آن ها شریک دانستند. آنها با خانواده بینتا اعلام همدردی کردند و برای این دو فرشته آسمانی آرامش را از خداوند منان خواهان شدند.

در پی مرگ دلخراش بنیتا دختر هشت ماهه تهرانی، پدر و مادرآتنا اصلانی دختر هفت ساله پارس‌آبادی که به تازگی به قتل رسیده است، برای پدر و مادر بنیتا پیامتسلیت فرستادند.

والدین آتنا اصلانی که چندی قبل دختر هفت ساله خود را در جنایتی از دست دادند، در پیام تسلیت خود آورده‌اند:

«مادر و پدر دلشکسته بنیتای نازنین!

حادثه دلخراش پر کشیدن بنیتا، این فرشته کوچک هشت ماهه، داغ پر کشیدن آتنا فرشته هفت ساله ما
را تازه تر کرد.

برای او، آنگونه که برای آتنای نازنینمان از اعماق دل و روح خویش می گریستیم و می گرییم، گریستیم.
در نظر ما حالا ما دو دختر خود را از دست داده ایم: آتنا و بنیتا.

برای هر دوی این عزیزان در جوار رحمت حق، آرامش آرزومندیم. دخترمان را به هم می سپاریم و هر دوی آنها را نیز به خدا.

درد و رنج شما، درد و رنج مشترک ماست؛ ما را در غم و سوگ خود شریک بدانید».

مهر

myportal

۷ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی