مخفی کردن تاتو توسط محسن مسلمان

مخفی کردن تاتو توسط محسن مسلمان

محسن مسلمان از فوتبالیست های پرسپولیسی است طرفداران زیادی کسب کرده است او  در دیدار مقابل فولاد دستش را بسته بود و ظاهرا قصد داشت تتوی روی دستش را از دید دوربین ها و تماشاچیان مخفی نگه دارد.

محسن مسلمان در دیدار مقابل فولاد عملکرد چندان درخشانی نداشت و در پایان بازی مشخص شدتمام فکر و ذکرش، مصاحبه هایی بوده که یکی از مدیران باشگاه علیه او انجام داده است.

این هافبک طراح اما در همان بازی، سعی کرد با بانداژ سفیدرنگ و تیپ های پزشکی با رنگ قرمز، تتوی جدیدی که روی دستچپ خود حک کرده را بپوشاند.

این در حالی است که به تازگی و با توجه به شرایط سیاسی و رفت و آمدهای یک خواننده زیرزمینی که بدنش با وجودتتوهایی که دارد، شبیه به دفتر نقاشی است به محافل سیاسی، قبح تتو داشتن برای افراد مختلفشکسته اما مسلمان همچنان می کوشد تا تتوهایش را پنهان کند و یا فقط تتوی شماره ۲۴ خود که به خاطر رفاقت با هادی نوروزی زده را در معرض نمایش بگذارد.

خبر ورزشی

myportal

۸ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی