دریاچه صورتی رنگ

دریاچه صورتی رنگ

تصویری که در این بخش میبینید شبیه یک نقاشی کودکانه است در صورتی که این عکس متعلق به یک دریاچه خشک است که یک کابل برقی از وسط آن عبور میکند این دریاچه به طرز عجیب و غریبی به رنگ صورتی درآمده است.

عکس روز نشنال جئوگرافیک متعلق به کابل برقی است که از یک دریاچه خشک در کالیفرنیا عبور کرده و سطح دریاچه توسط میکروب های خاصی به رنگ صورتی درآمده است.

دولت بهار

myportal

۹ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی