گروگانگیری با سلاح سرد

گروگانگیری با سلاح سرد

فردی که در خیابان امام رضا در شهر مشهد اقدام به گروگانگیری کرده بود توسط نیروی انتظامی دستگیر شد وی که می خواست با گروگان خود فرار کند با حمله نیروهای پلیس مجروح شد و ه بیمارستان انتقال داده شد.

متهم که قصد فرار به همراه گروگان را داشت تا نزدیکی یکی از خودروهای عبوری از محل رفته بود که ماموران زمانی که دیدند به هشدارها و تذکرات آنان توجه نمی کند مجبور به استفاده از قانون به کارگیری سلاح و شلیک تیر اخطار می شوند.

 فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: مردی چاقو به دست که دیشبدر خیابان امام رضا (ع) مشهد اقدام به گروگانگیری کرده بود، با شلیک ماموران پلیس مجروح و بهبیمارستان منتقل شد.سردار بهمن امیری مقدم افزود: در پی اعلام مردم به مامورین مستقر در میدان بیت المقدس مشهد مبنی بر حضور فردی که از تعادل روانی مناسبی برخوردار نبوده و با خود چاقو حمل می کرد، مامورانبلافاصله در صحنه حضور یافته و برای خلع سلاح وی وارد عمل شدند.
وی ادامه داد: با وجود صحبت ماموران و دادن تذکر به وی و دعوتش به آرامش، وی از تحویل سلاح سرد خودداری کرده و به سمت یکی از مغازه ها فرار کرد و به منظور ترساندن ماموران و فراهم کردن زمینه فرار اقدام به گروگان گرفتن صاحب مغازه کرد.

متهم قصد فرار به همراه گروگان را داشت

وی خاطرنشان کرد: متهم که قصد فرار به همراه گروگان را داشت تا نزدیکی یکی از خودروهای عبوری از محلرفته بود که ماموران زمانی که دیدند به هشدارها و تذکرات آنان توجه نمی کند مجبور به استفاده از قانون به کارگیریسلاح و شلیک تیر اخطار می شوند.وی بیان کرد:ماموران به منظور آزادسازی گروگان اقدام به تیراندازی به گروگانگیر کردند که متهم زخمی و دستگیر شد که
برای مداوا به بیمارستان امدادی مشهد انتقال یافت.گفته می شود حال گروگانگیر مصدوم در بیمارستان امدادی مشهد چندان مساعد نیست.

 

myportal

۱۰ مرداد ۱۳۹۶

مطالب پیشنهادی